Prezentace k revitalizaci sklepů

Vážení vlastníci,
v této sekci máte možnost shlédnout prezentaci k plánované revitalizaci sklepních prostor domu. Jako představenstvo, bychom preferovali některou z variant pod bodem 4 prezentace. Časový harmonogram zahájení oprav domu je odvislý od finanční situace SVJ a lze předpokládat, že rekonstrukce sklepů nebude zahájena dříve, než v roce 2024. Je tedy dostatek času jednotlivé varianty konzultovat a následně zvolit variantu dle největší shody jednotlivých vlastníků. V případě dotazů kontaktujte představenstvo SVJ, kdy je možné taktéž poskytnout další materiály v elektronické podobě.

https://osadni1476.websnadno.cz/revitalizace_sklepnich_prostor.pptx