Správcovská firma

Kontaktovat v případě:

  • Změny v evidenci osob (družstevníci i majitelé mají povinnost nahlásit počet skutečně žijících osob v bytě) – vydávání evidenčních listů, nájemních smluv, vyúčtování apod.
  • Havárie, opravy, servis v domě apod.

 

Kontakt:

Ing. Marie Petránková - správa nemovitostí 

Tel. 296 303 110 

Mobil: 725 378 207       

E-mail: spravamp@seznam.cz